Section: Ancient Greek&Roman

Work: Thesis (Dutch)

Title: Hippolytus

Author: Adelwijn Meirhaeghe


Comparative literature study of a classical chastity paradigm in Euripides, Seneca & Racine

Index [Details (html)]

[1] Inleiding (Introduction):
Hippolytus literair-comparatistische studie van een klassiek zedelijkheidsparadigma bij Euripides, Seneca & Racine
(Comparative literature study of a classical chastity paradigm in Euripides, Seneca & Racine)

[2] Hoofdstuk 1 (Chapter 1):
Inleiding: beschouwingen over het tragische - de Hippolytosmythe
(Introduction: contemplations on the tragic - the Hippolytosmyth)

[3] Hoofdstuk 2 (Chapter 2):
Hippolutos in Euripides' IPPOLUTOS STEFANHFOROS: een reine jongeling of een zieke geest ?
(Hippolutos in Euripides' IPPOLUTOS STEFANHFOROS: a chaste youth or a sick mind?)

[4] Hoofdstuk 3 (Chapter 3):
Hippolytus in Seneca's Phaedra : à la recherche du temps perdu
(Hippolytus in Senecas' Phaedra : in the search of past times)

[5] Hoofdstuk 4 (Chapter 4):
Hippolyte in de Phèdre van Racine: de victorie van de bienséance?
(Hippolyte in the Phèdre of Racine: the victory of the bienséance?)

[6] Hoofdstuk 5 (Chapter 5):
Besluit, bijlagen en bronnen
(Conclusion, contributions and sources)


Author: Adelwijn Meirhaeghe
Designee/source: www.verbumvanum.org