Inhoudsopgave (Index; details)

 

Inleiding: beschouwingen over het tragische de Hippolytosmythe

1.1 Inleiding

1.1.1 Afbakening van de te behandelen stof en verantwoording van de keuze

1.1.2. Methodologische beschouwingen

1.2 Tragiek: het drama als Overlevingsstrategie

1.2.1 Het Tragische van het Dasein

1.2.2 De Griekse Tragiek

1.2.2.1 Dionysus' eredienst Belang van het beleven van 'het Andere'

1.2.2.2 De ontwikkeling van de tragedie uit de Dionysuscultus

Voortleven van de contestatiegedachte

Voortleven van het religieus gevoel

1.2.2.3 Van "mythe" naar "mythos": de tragische kern ontdekt in de mythe

methodologie van mythe-onderzoek

Mythe, grond-stof van de tragedie

besluit

1.2.3 De Griekse tragedie in historisch perspectief

1.2.3.1 Sociologische context van het ontwikkelend drama

de plaats van de tragedie in de democratie

het maatschappelijk conflict gereflecteerd in de tragedie

1.2.3.2 Sociale dogmatiek: een constante in het drama

1.3 De Hippolytusmythe

1.3.1 Overzicht en methodologie van het mythe-onderzoek

1.3.1.1 De negentiende eeuw

1.3.1.2 De twintigste eeuw

1.3.1.3 Conclusie

1.3.2 De mythe als symbool en functie - Sociologisch kader voor het ontstaan van het zedelijkheidsparadigma voor de jongeling

1.3.2.1 Het "Potipharmotief"

1.3.2.2 Het motief in het 'Morgenland' en het 'Avondland'

1.3.3 Historisch-filologische beschouwing van de ontwikkeling van de figuur 'Hippolytus'

1.3.3.1 De theses van de negentiende- en twintigste-eeuwse mythografie

De these van Reinach

De jaargodthese

1.3.3.2 De wedergeboren godheid Hippolytus, beschermgod van de maagden in Troezen

Besluit

1.3.4 Geboorte van de gecanoniseerde Hippolytusmythe

1.3.4.1 De klassieke Hippolytus: tussen integratie en toevoeging

Besluit

1.3.5 Hippolytus in de literatuur

1.3.5.1 De Griekse literatuur

De voor-tragische attestatie

De tragische bewerkingen

De post-tragische bewerkingen

1.3.5.2 De Latijnse literatuur

Epische bewerkingen

Tragische bewerkingen

1.3.5.3 Italiaanse bewerkingen

1.3.5.4 Spaanse bewerkingen

1.3.5.5 Franse Bewerkingen

1.3.5.6 Angelsaksische bewerkingen

1.3.5.7 Duitse en Nederlandstalige bewerkingen

 

Hippolutos in Euripides' ((Ippo/lutos stefanhfo/ros: een reine jongeling of een zieke geest ?

2.1 Beknopt overzicht van de structuur van de intrige

2.2 De karakterisering van Hippolutos: theorie-vorming van idealisering tot genuanceerde visie

2.2.1 Inleiding in de problematiek

2.2.2 Methodologie voor het onderzoek

2.3 Socio-culturele context: de analyse van Euripides

2.3.1 Euripides observator

2.3.1.1 Inleiding Euripides en de moral shift

2.3.1.2 Het morele conflict op menselijk niveau

2.3.1.3 Het morele conflict en de consequenties voor de verhouding met de godenwereld

Status quaestionis

Ontwikkeling van een visie

2.3.2 Hippolutos outsider over de sociale implicaties van het extreem individualisme

2.3.2.1 Hippolutos' karakter in het licht van zijn verleden

2.3.2.2 Hippolutos als sociaal deviant

2.3.2.2.1 Inleiding

2.3.2.2.2 Hippolutos als sociaal gevaar pro en contra

2.3.2.2.3 Het sociaal taboe feminisering, mannelijke maagdelijkheid en ascese

2.3.2.2.4 Het sociaal taboe narcisme, isolatie, zelfcultus

2.3.3 Hippolutos waarschuwing voor de jeugd

2.3.3.1 Waarschuwing voor jonge mannen

2.3.3.2 Waarschuwing voor jonge vrouwen

Besluit

2.4 Typering van Hippolutos in de tekst

2.4.1 Focalisatie van Hippolutos door de goden

2.4.2 Focalisatie van Hippolutos door de anderen

2.4.3 Hippolutos' zelftypering in woord, daad en gedachte

2.4.3.1 Hippolutos in de cultuur

de tirade tegen vrouwen

2.4.3.2 Hippolutos in de natuur

de leimw/n-scène

De jacht

De kust

Besluit

2.5 These

 

Hippolytus in Seneca's Phaedra :

3.1 Beknopt overzicht van de structuur van de intrige

3.2 Socio-culturele context: de analyse van Seneca

3.2.1 Seneca observator

3.2.2 Eigenheid van de tragedies van Seneca

3.2.2.1 Het genre de tragedie als medium van de stoïcijn

3.2.2.2 De Romeinse gravitas

3.2.2.3 Seneca's tragedies als stellingname

3.2.3 Thematiek van de Phaedra

3.2.3.1 Inleiding

3.2.3.2 Redundantie van de Griekse thematiek

Wat met de Griekse mythe?

3.2.3.3 Het fuga-motief

Theseus

Phaedra

Hippolytus

3.2.3.4 Het furor-motief

3.2.3.5 Het natura-motief

3.3 Typering van Hippolytus in de tekst

3.3.1 Inleiding

3.3.2 De openingsscène

3.3.3 De dialoog met de voedster

3.3.4 De dialoog met Phaedra

3.3.5 Dialoog van Phaedra en Theseus en de doodsmare: externe typering

Theseus

De dood van Hippolytus

3.4 These

Hippolytus

Seneca

De Hippolytus van de Klassieken

 

Hippolyte in de Phèdre van Racine:

4.1 Beknopt overzicht van de structuur van de intrige

4.2 Socio-culturele context: de analyse van Racine

4.2.1 Racine observator

4.2.2 Eigenheid van de tragedies van Racine

4.2.2.1 De Franse klassieke tragedie

voorgeschiedenis

de klassieke drie-eenheid : action, noblesse, intériorité

4.2.2.2 Godsdienst

de klassieke godsdienst in het werk van Racine

de christelijke godsdienst

Phèdre als moreel-godsdienstig statement

4.2.2.3 Het Hof

4.2.3 Phèdre tussen imitatie en innovatie

4.2.3.1 Inleiding

4.2.3.2 Klassieke bronnen

Context

Phèdre en Euripides

Phèdre en Seneca

Besluit

4.2.3.3 De Franse voorgangers

4.2.3.4 Phèdre als innovatie

Externe structuur

Interne structuur: het verlangen van Phèdre

Phèdre als protagonist

Conclusie

4.3 Typering van Hippolyte in de tekst

4.3.1 Inleiding

4.3.2 Eerste Act

4.3.3 Tweede Act

4.3.4 Derde Act

4.3.5 Vierde Act

4.3.6 Vijfde Act

4.4 These

Algemeen Besluit

Inleiding

Euripides

Seneca

Racine

Slot

Bijlagen

Bibliografie